browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Tagged With: Yellowstone

Yellowstone, den druhý

Po sprše a vyprání byly naše kroky velmi podobné jako včerejší – stejná skvělá snídaně. Jeli jsme stejnou trasou jako včera na sever Yellowstonu a však v místě, kde jsme se včera stáčeli na východ jsme pokračovali ještě severněji, projet náš druhý plánovaný okruh…

Categories: USA, Wyoming | Tags: , , | Leave a comment