browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Tagged With: Rocky Mountains

Ohlédnutí se za Rocky Mountains

Tak jsme se po delší době dostali k rychlému internetu a chvíli volného času, což mi dovolilo nahrát na youtube alespoň minimum z toho, co jsme po cestě natočili. Tohle je jízda po vrcholcích Rocky Mountain National Park na nově zrekonstruované silnici 34. I přes varování na proměnlivé počasí, nám všechno vyšlo na jedničku.

Categories: USA | Tags: , , | Leave a comment