browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

North Pole

Posted by on 07/07/2013

Sobota se nesla v představě chladného počasí Vánoc – návštěva u Santy Clause a následně v Ledovém muzeu…

Nejdříve jsme se tedy vypravili zjistit, jak to s tím Santou ve skutečnosti je, existuje-li vůbec a proč se cpe do většiny českých vánočních reklam. Kde jinde si tyto informace ověřit než v jeho domovině, městě Severní pól (North Pole). Leží asi 10 mil jihovýchodně od Fairbanks a na svoje postavení je náležitě hrdé. O Vánocích to tu prý ožívá, v létě tu mají alespoň otevřený Santův dům s možností si koupit spoustu suvenýrů s vánočními motivy, a za ohradou tu chovají stádo Sobů Karibu. Městu dominuje gigantická socha Santy a jediné co mi tu scházelo bylo druhé muzeum Coca-Coly. V Santově domě byl k našemu překvapení i opravdový živý Santa. Seděl v křesle a postupně přijímal zainteresované návštěvníky k rozhovoru. Tato scéna mi objasnila, proč spoustu starších Aljaščanů nosí bílý plnovous.
Odpoledne jsme zastavili v centru města, podívat se na výstavu soch z ledu. Byla ukryta v dobře mrazených prostorech muzea. Prohlídka začala shlédnutím filmu, který popisoval, jak vypadá Fairbanks v zimě, jak se vytváří sochy a vše o největším turnaji v ledové sochařství na světě, který se ve Fairbanks každoročně odehrává. Průvodcem po následné výstavě byl přímo lokální sochař a také vítěz jednoho z turnajů. Na konec prohlídky nám připravil ukázku, jak se taková socha vyrábí. Zavřel se do prosklené kabiny, ve které bylo -20 stupňů, postavil se před připravenou kostku ledu, vzal motorovou pilu a pustil se do práce. Výsledek jeho tvoření, pták sedící na větvi, byl hotov během 20 minut.

North Pole
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Comments are closed.