browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Louisiana

Johnson Space Center Houston

Dosažení našeho nejjižnějšího cíle v USA – vesmírného centra Johnson space center – zabralo celé dva dny cestování. Po odjezdu z Jellystone parku jsme se následující večer ubytovali v Holmes Country campground, kde jsme pokořili milník v technologii grilování. Ten spočíval v přechodu z podpalovacího materiálu v podobě náhodně sesbíraného dříví a listí a zapalování more »

Categories: Cesta Světa, Louisiana, Mississippi, Texas, USA, USA | Tags: , | Leave a comment