browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Kalifornie

Přes Golden Gate zpátky na východ

Přivstali jsme si, abychom opět neuvízli v zácpě. O poznání rychleji jsme se také dostali k mostu. Na autě byla připevněna kamera, která měla za úkol celý náš slavnostní přejezd přes most zaznamenat. Mýtné jsme platit nemuseli, i když se na všech mostech v San Franciscu vybírá. K naší výhodě však jen směrem do města more »

Categories: California, Kalifornie, USA | Tags: , , | Leave a comment